امروز : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 11 ربيع‌الثاني 1436 | 2015 Feb 01
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 IR 246

 Gorgan

 11:20

 Check in now  16:00  2  F100  2015- 2- 1
 

 NV 2616

 Ahwaz

 14:15

 Check in now  16:15  2  F100  2015- 2- 1
 

 Y9 7021

 Kish

 14:25

 Boarding    4  MD 83  2015- 2- 1
 

 Y9 7031

 Ahwaz

 15:05

 Wait For Announcement    4  MD83  2015- 2- 1
 

 ZV 4003

 Kish

 15:15

 Boarding    4  A320  2015- 2- 1
 

 IR 245

 Rasht

 15:20

 Boarding    2  F100  2015- 2- 1
 

 ZV 4065

 Mahshahr

 15:30

 Check in now    4  MD82  2015- 2- 1
 

 IR 287

 Kermanshah

 15:45

 Check in now    2  MD82  2015- 2- 1
 

 I3 5223

 Shiraz

 15:50

 Check in now    2  MD 83  2015- 2- 1
 

 IR 350

 Kish

 15:50

 Air line Delay  18:50  2  MD82  2015- 2- 1
 

 IR 232

 Shiraz

 15:55

 Air line Delay  16:55  2  A320  2015- 2- 1
 

 ZV 4073

 Mashhad

 16:00

 Check in now    4  MD82  2015- 2- 1
 

 IR 497

 Ardabil

 16:00

 Delay Arrival  19:45  2  F100  2015- 2- 1
 

 IR 415

 Bushehr

 16:15

 Check in now    2  F100  2015- 2- 1
 

 IR 443

 Tabriz

 16:20

 Check in now    2  A320  2015- 2- 1
 

 EP 844

 Rasht

 16:20

 Check in now    4  ATR  2015- 2- 1
 

 QB 1216

 Abadan

 16:30

 Check in now    2  F100  2015- 2- 1
 

 Y9 7029

 Kish

 16:35

 Check in now    4  MD 83  2015- 2- 1
 

 QB 1252

 Mashhad

 16:35

 Check in now    2  F100  2015- 2- 1
 

 I3 5206

 Tabriz

 16:40

 ON TIME    2  MD 83  2015- 2- 1
 

 B9 914

 Abadan

 16:45

 ON TIME    2  MD82  2015- 2- 1
 

 ZV 4013

 Ahwaz

 17:05

 ON TIME    4  MD82  2015- 2- 1
 

 Y9 7081

 Kish

 17:15

 ON TIME    4  MD 83  2015- 2- 1
 

 EP 862

 Yazd

 17:15

 ON TIME    4  F100  2015- 2- 1
 

 IR 214

 Qeshm

 17:20

 Delay Arrival  20:40  2  F100  2015- 2- 1
 

 W5 1093

 Bandar Abbas

 17:35

 ON TIME    4  747  2015- 2- 1
 

 ZV 4015

 Kish

 17:50

 ON TIME    4  MD82  2015- 2- 1
 

 NV 2608

 Yazd

 18:00

 ON TIME    2  F100  2015- 2- 1
 

 B9 964

 Mashhad

 18:05

 ON TIME    2  MD82  2015- 2- 1
 

 JI 2859

 Dezful

 18:10

 ON TIME    2  A320  2015- 2- 1
 

 W5 4579

 Qeshm

 18:10

 ON TIME    4  BAE146  2015- 2- 1
 

 W5 1055

 Kerman

 18:20

 ON TIME    4  AB6  2015- 2- 1
 

 NV 2612

 Ahwaz

 18:30

 Air line Delay  20:00  2  F100  2015- 2- 1
 

 W5 1071

 Zahedan

 18:35

 ON TIME    4  RJ85  2015- 2- 1
 

 TA 6261

 Kish

 18:45

 ON TIME    4  MD88  2015- 2- 1
 

 IV 4324

 Dezful

 18:50

 ON TIME    4  MD83  2015- 2- 1
 

 EP 3786

 Shiraz

 19:00

 Delay Arrival  20:00  4  F100  2015- 2- 1
 

 Y9 7453

 Kish

 19:10

 ON TIME    4  MD 83  2015- 2- 1
 

 QB 1242

 Qeshm

 19:15

 ON TIME    2  RJ85  2015- 2- 1
 

 I3 5277

 Urmieh

 19:15

 ON TIME    2  MD83  2015- 2- 1
 

 W5 1027

 Sari

 19:20

 ON TIME    4  BAE146  2015- 2- 1
 

 JI 2804

 Mashhad

 19:20

 ON TIME    2  A320  2015- 2- 1
 

 IR 458

 Bandar Abbas

 19:25

 ON TIME    2  MD82  2015- 2- 1
 

 EP 3837

 Bushehr

 19:25

 ON TIME    4  A320  2015- 2- 1
 

 W5 1081

 Mashhad

 19:30

 ON TIME    4  747  2015- 2- 1
 

 EP 630

 Gorgan

 19:35

 ON TIME    4  ATR  2015- 2- 1
 

 IV 028

 Mashhad

 19:40

 ON TIME    4  MD82  2015- 2- 1
 

 IR 468

 Mashhad

 19:45

 Delay Arrival  23:30  2  F100  2015- 2- 1
 

 AK 1939

 Qeshm

 19:50

 ON TIME    4  A320  2015- 2- 1
 

 I3 5235

 Mashhad

 20:00

 ON TIME    2  MD 83  2015- 2- 1


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه هتل پارس : مشهد  ، بلوار وکیل آباد ، ابتدای صیاد شیرازی ، هتل پارس  تلفن : 38689246   فکس : 
38689250

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.