امروز : پنج شنبه 07 خرداد 1394 | 9 شعبان 1436 | 2015 May 28
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 QB 1280

 Isfahan

 05:35

 Delay Technical    2  RJ100  2015- 5-28
 

 EP 3780

 Shiraz

 07:05

 Departed  08:04  4  F100  2015- 5-28
 

 ZV 4075

 Mashhad

 08:05

 START    1  A320  2015- 5-28
 

 I3 5202

 Tabriz

 08:10

 Taxi  08:06  2  MD 83  2015- 5-28
 

 W5 1051

 Kerman

 08:10

 Boarding    4  AB6  2015- 5-28
 

 W5 1002

 Khoram Abad

 08:15

 Boarding    4  BAE146  2015- 5-28
 

 AK 1917

 Mashhad

 08:15

 Boarding    4  A320  2015- 5-28
 

 W5 1012

 Kermanshah

 08:30

 Boarding    4  BAE146  2015- 5-28
 

 W5 4575

 Jiroft

 08:30

 Boarding    4  BAE146  2015- 5-28
 

 B9 8072

 Mashhad

 08:45

 Check in now    2  MD82  2015- 5-28
 

 W5 1033

 Mashhad

 08:45

 Boarding    4  AB6  2015- 5-28
 

 EP 3792

 Shiraz

 09:05

 Check in now    4  A320  2015- 5-28
 

 I3 5211

 Mashhad

 09:10

 Check in now    2  MD83  2015- 5-28
 

 IR 268

 Mashhad

 09:25

 Check in now    2  A320  2015- 5-28
 

 EP 826

 Ramsar

 10:15

 ON TIME    4  ATR  2015- 5-28
 

 EP 628

 Gorgan

 10:15

 ON TIME    4  F100  2015- 5-28
 

 JI 2829

 Kermanshah

 11:00

 ON TIME    2  A320  2015- 5-28
 

 IV 4340

 Mashhad

 11:00

 ON TIME    4  MD 83  2015- 5-28
 

 IR 345

 Tabriz

 11:05

 ON TIME    2  MD80  2015- 5-28
 

 QB 1250

 Mashhad

 11:30

 ON TIME    2  F100  2015- 5-28
 

 TA 6222

 Mashhad

 11:35

 ON TIME    4  MD88  2015- 5-28
 

 QB 1240

 Qeshm

 12:00

 ON TIME    2  RJ100  2015- 5-28
 

 I3 5204

 Tabriz

 12:20

 ON TIME    2  MD 83  2015- 5-28
 

 Y9 7053

 Kish

 12:45

 ON TIME    1  MD 83  2015- 5-28
 

 AK 1915

 Bojnoord

 13:05

 ON TIME    4  A320  2015- 5-28
 

 Y9 7089

 Bandar Abbas

 13:10

 ON TIME    1  MD82  2015- 5-28
 

 EP 842

 Ilam

 13:30

 ON TIME    4  F100  2015- 5-28
 

 W5 4520

 Gachsaran

 13:30

 ON TIME    4  BAE146  2015- 5-28
 

 ZV 4027

 Mashhad

 13:35

 ON TIME    1  MD82  2015- 5-28
 

 B9 8096

 Kish

 13:40

 ON TIME    2  MD82  2015- 5-28
 

 TA 6256

 Mashhad

 13:40

 ON TIME    4  MD88  2015- 5-28
 

 W5 1043

 Kish

 13:45

 ON TIME    4  A310  2015- 5-28
 

 EP 3788

 Shiraz

 13:45

 ON TIME    4  F100  2015- 5-28
 

 W5 1035

 Mashhad

 13:55

 ON TIME    4  747  2015- 5-28
 

 QB 1244

 Kish

 13:55

 ON TIME    2  RJ100  2015- 5-28
 

 I3 5263

 Mashhad

 14:00

 ON TIME    2  MD83  2015- 5-28
 

 EP 630

 Gorgan

 14:05

 ON TIME    4  ATR  2015- 5-28
 

 TA 6247

 Ahwaz

 14:05

 ON TIME    4  RJ100  2015- 5-28
 

 EP 832

 Ahwaz

 14:25

 ON TIME    4  727  2015- 5-28
 

 IR 256

 Bandar Abbas

 14:30

 ON TIME    2  F100  2015- 5-28
 

 IR 243

 Rasht

 14:35

 ON TIME    2  MD80  2015- 5-28
 

 W5 4579

 Qeshm

 14:45

 ON TIME    4  RJ100  2015- 5-28
 

 ZV 4047

 Mashhad

 15:00

 ON TIME    1  A320  2015- 5-28
 

 B9 8066

 Mashhad

 15:10

 ON TIME    2  MD82  2015- 5-28
 

 JI 2800

 Mashhad

 15:15

 ON TIME    2  A320  2015- 5-28
 

 IR 415

 Bushehr

 15:40

 ON TIME    2  MD80  2015- 5-28
 

 I3 5223

 Shiraz

 15:50

 ON TIME    2  MD 83  2015- 5-28
 

 IR 426

 Shiraz

 16:10

 ON TIME    2  MD80  2015- 5-28
 

 EP 3782

 Shiraz

 16:20

 ON TIME    4  A320  2015- 5-28
 

 IR 497

 Ardabil

 16:25

 ON TIME    2  F100  2015- 5-28


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه هتل پارس : مشهد  ، بلوار وکیل آباد ، ابتدای صیاد شیرازی ، هتل پارس  تلفن : 38689246   فکس : 
38689250

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.