امروز : جمعه 03 مرداد 1393 | 27 رمضان 1435 | 2014 Jul 25
محبوب کن - فیس نما
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 RV 4340

 Mashhad

 11:20

 Taxi  13:26  4  MD82  2014- 7-25
 

 Y9 7069

 Mashhad

 12:10

 Delay Technical    4  MD 83  2014- 7-25
 

 EP 640

 Tabriz

 12:50

 Boarding    4  F100  2014- 7-25
 

 QB 1244

 Kish

 13:15

 Departed  13:27  2  F100  2014- 7-25
 

 RV 4334

 Mashhad

 13:25

 Gate Closed  13:22  4  MD83  2014- 7-25
 

 W5 1018

 Pars-Asaloyeh

 13:30

 Boarding    4  AB3  2014- 7-25
 

 W5 1060

 Ahwaz

 13:30

 Gate Closed  13:29  4  A320  2014- 7-25
 

 IR 462

 Mashhad

 13:40

 Boarding    2  MD80  2014- 7-25
 

 TA 6256

 Mashhad

 13:45

 Delay Arrival    4  MD88  2014- 7-25
 

 I3 5221

 Kish

 14:00

 Boarding    2  MD 83  2014- 7-25
 

 Y9 7053

 Kish

 14:05

 Check in now    4  MD 83  2014- 7-25
 

 EP 644

 Bandar Abbas

 14:20

 Check in now    4  F100  2014- 7-25
 

 B9 906

 Abadan

 14:40

 Check in now    2  MD82  2014- 7-25
 

 W5 1035

 Mashhad

 14:50

 Check in now    4  AB6  2014- 7-25
 

 RV 040

 Mashhad

 14:55

 Check in now    4  MD 83  2014- 7-25
 

 I3 5202

 Tabriz

 15:00

 ON TIME    2  MD 83  2014- 7-25
 

 PYA2358

 Ilam

 15:00

 ON TIME    4  AN74  2014- 7-25
 

 ZV 4003

 Kish

 15:05

 ON TIME    4  A320  2014- 7-25
 

 IR 499

 Ardabil

 15:30

 Air line Delay  16:15  2  F100  2014- 7-25
 

 IR 419

 Ahwaz

 15:40

 ON TIME    2  F100  2014- 7-25
 

 RV 044

 Kish

 15:40

 ON TIME    4  MD82  2014- 7-25
 

 ZV 4047

 Mashhad

 15:50

 ON TIME    4  MD 83  2014- 7-25
 

 W5 1004

 Khoram Abad

 15:55

 ON TIME    4  BAE146  2014- 7-25
 

 IR 324

 Shiraz

 16:00

 ON TIME    2  A320  2014- 7-25
 

 QB 1293

 Sanandaj

 16:10

 ON TIME    2  RJ85  2014- 7-25
 

 B9 8019

 Rasht

 16:15

 ON TIME    2  MD82  2014- 7-25
 

 IR 350

 Kish

 16:25

 Delay Arrival  19:00  2  F100  2014- 7-25
 

 QB 1216

 Abadan

 16:30

 ON TIME    2  F100  2014- 7-25
 

 Y9 7425

 Kish

 16:30

 ON TIME    4  MD 83  2014- 7-25
 

 Y9 7029

 Kish

 16:50

 ON TIME    4  F100  2014- 7-25
 

 IR 415

 Bushehr

 17:00

 ON TIME    2  F100  2014- 7-25
 

 EP 844

 Rasht

 17:00

 ON TIME    4  ATR  2014- 7-25
 

 I3 5211

 Mashhad

 17:05

 ON TIME    2  MD 83  2014- 7-25
 

 IR 447

 Tabriz

 17:15

 ON TIME    2  F100  2014- 7-25
 

 Y9 7081

 Kish

 17:15

 ON TIME    4  MD82  2014- 7-25
 

 I3 5277

 Urmieh

 17:20

 ON TIME    2  MD 83  2014- 7-25
 

 ZV 4071

 Kish

 17:25

 ON TIME    4  MD 83  2014- 7-25
 

 W5 1093

 Bandar Abbas

 17:35

 ON TIME    4  AB3  2014- 7-25
 

 ZV 4013

 Ahwaz

 17:50

 ON TIME    4  MD83  2014- 7-25
 

 B9 964

 Mashhad

 18:05

 ON TIME    2  MD82  2014- 7-25
 

 W5 1055

 Kerman

 18:20

 ON TIME    4  AB6  2014- 7-25
 

 AK 1905

 Kish

 18:25

 ON TIME    4  A320  2014- 7-25
 

 EP 3788

 Shiraz

 18:25

 ON TIME    4  F100  2014- 7-25
 

 NV 2612

 Ahwaz

 18:30

 ON TIME    4  F100  2014- 7-25
 

 IR 236

 Isfahan

 18:45

 ON TIME    2  AB3  2014- 7-25
 

 TA 6261

 Kish

 18:45

 ON TIME    4  MD88  2014- 7-25
 

 QB 1228

 Bandar Abbas

 19:00

 ON TIME    2  F100  2014- 7-25
 

 PYA2356

 Shahrod

 19:00

 ON TIME    4  AN74  2014- 7-25
 

 IR 460

 Mashhad

 19:05

 Air line Delay  19:50  2  F100  2014- 7-25
 

 I3 5204

 Tabriz

 19:10

 ON TIME    2  MD 83  2014- 7-25