امروز : چهارشنبه 29 مرداد 1393 | 23 شوال 1435 | 2014 Aug 20
محبوب کن - فیس نما
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 IR 415

 Bushehr

 16:00

 Air line Delay    2  AB4  2014- 8-20
 

 IR 3303

 Ardabil

 18:55

 Boarding    2  A320  2014- 8-20
 

 Y9 7429

 Kish

 19:15

 Boarding    4  F100  2014- 8-20
 

 I3 5244

 Tabriz

 19:25

 Air line Delay    2  MD 83  2014- 8-20
 

 RV 018

 Ahwaz

 20:20

 START    4  MD 83  2014- 8-20
 

 W5 1081

 Mashhad

 20:30

 Gate Closed  20:39  4  AB3  2014- 8-20
 

 ZV 4011

 Shiraz

 20:35

 Delay Arrival  22:45  4  A320  2014- 8-20
 

 QB 1288

 Isfahan

 20:40

 Taxi  21:01  2  F100  2014- 8-20
 

 W5 1071

 Zahedan

 20:45

 Taxi  20:58  4  A320  2014- 8-20
 

 ZV 4027

 Mashhad

 20:45

 Boarding    4  MD 83  2014- 8-20
 

 IR 289

 Kermanshah

 20:55

 Air line Delay  22:25  2  F100  2014- 8-20
 

 EP 632

 Gorgan

 20:55

 Gate Closed  20:53  4  ATR  2014- 8-20
 

 IR 443

 Tabriz

 21:05

 Wait For Announcement    2  F100  2014- 8-20
 

 I3 5208

 Tabriz

 21:10

 Wait For Announcement    2  MD 83  2014- 8-20
 

 W5 4589

 Shiraz

 21:15

 Boarding    4  AB6  2014- 8-20
 

 ZV 4001

 Mashhad

 21:15

 Wait For Announcement    4  MD 83  2014- 8-20
 

 IR 324

 Shiraz

 21:20

 Check in now    2  F100  2014- 8-20
 

 IR 335

 Ahwaz

 21:25

 Air line Delay  01:45  2  AB4  2014- 8-20
 

 NV 2602

 Isfahan

 21:30

 Delay Arrival  22:45  4  F100  2014- 8-20
 

 EP 642

 Tabriz

 21:30

 Check in now    4  F100  2014- 8-20
 

 QB 1236

 Shiraz

 21:45

 Check in now    2  F100  2014- 8-20
 

 I3 5213

 Mashhad

 21:50

 Check in now    2  MD 83  2014- 8-20
 

 IR 298

 Yazd

 22:00

 Check in now    2  MD88  2014- 8-20
 

 NV 2614

 Ahwaz

 22:15

 Check in now    4  F100  2014- 8-20
 

 Y9 7405

 Abadan

 22:15

 Check in now    4  F100  2014- 8-20
 

 Y9 7451

 Shiraz

 22:15

 Check in now    4  MD83  2014- 8-20
 

 EP 626

 Kermanshah

 22:30

 ON TIME    4  F100  2014- 8-20
 

 W5 1037

 Mashhad

 22:30

 ON TIME    4  AB6  2014- 8-20
 

 B9 968

 Mashhad

 23:15

 ON TIME    2  MD82  2014- 8-20
 

 I3 5248

 Tabriz

 23:35

 ON TIME    2  MD 83  2014- 8-20
 

 W5 1053

 Kerman

 23:40

 ON TIME    4  AB6  2014- 8-20
 

 TA 6254

 Mashhad

 23:45

 ON TIME    4  MD88  2014- 8-20
 

 EP 3774

 Shiraz

 23:59

 ON TIME    4  F100  2014- 8-20
 

 RV 4316

 Shiraz

 00:30

 ON TIME    4  MD83  2014- 8-21
 

 IR 417

 Ahwaz

 04:30

 ON TIME    2  F100  2014- 8-21
 

 W5 1096

 Ahwaz

 04:40

 ON TIME    4  AB6  2014- 8-21
 

 RV 4318

 Ahwaz

 05:05

 ON TIME    4  MD 83  2014- 8-21
 

 EP 644

 Bandar Abbas

 05:20

 ON TIME    4  F100  2014- 8-21
 

 EP 610

 Mashhad

 05:25

 ON TIME    4  F100  2014- 8-21
 

 EP 820

 Pars-Asaloyeh

 05:25

 ON TIME    4  727  2014- 8-21
 

 RV 4324

 Dezful

 05:30

 ON TIME    4  MD83  2014- 8-21
 

 Y9 7085

 Yazd

 05:35

 ON TIME    4  MD83  2014- 8-21
 

 W5 1085

 Zabol

 05:45

 ON TIME    4  BAE146  2014- 8-21
 

 IR 292

 Yazd

 05:45

 ON TIME    2  A320  2014- 8-21
 

 W5 1067

 Mashhad

 05:50

 ON TIME    4  AB6  2014- 8-21
 

 IR 246

 Gorgan

 05:50

 ON TIME    2  F100  2014- 8-21
 

 EP 864

 Dezful

 05:50

 ON TIME    4  ATR  2014- 8-21
 

 IR 409

 Bushehr

 05:55

 ON TIME    2  F100  2014- 8-21
 

 IR 384

 Bandar Abbas -Chabahar

 05:55

 ON TIME    2  F100  2014- 8-21
 

 IR 382

 Zahedan -Chabahar

 05:55

 ON TIME    2  F100  2014- 8-21

English version of Ati Tour & Travel Agency Website