امروز : یکشنبه 10 اسفند 1393 | 10 جمادي‌الاول 1436 | 2015 Mar 01
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 I3 5248

 Tabriz

 20:10

 Wait For Announcement    2  MD 83  2015- 2-28
 

 I3 5244

 Tabriz

 23:15

 Delay Arrival  01:00  2  MD 83  2015- 2-28
 

 EP 3774

 Shiraz

 23:15

 Check in now  01:00  4  F100  2015- 2-28
 

 W5 1053

 Kerman

 23:40

 Gate Closed  00:07  4  AB6  2015- 2-28
 

 TA 6254

 Mashhad

 23:45

 Boarding    4  MD88  2015- 2-28
 

 EP 3704

 Yasooj

 05:00

 ON TIME    4  ATR  2015- 3- 1
 

 W5 1096

 Ahwaz

 05:00

 ON TIME    4  RJ85  2015- 3- 1
 

 ZV 4017

 Ahwaz

 05:05

 ON TIME    4  A320  2015- 3- 1
 

 IV 4318

 Ahwaz

 05:30

 ON TIME    4  MD83  2015- 3- 1
 

 QB 1280

 Isfahan

 05:45

 ON TIME    2  RJ100  2015- 3- 1
 

 EP 644

 Bandar Abbas

 05:45

 ON TIME    4  A320  2015- 3- 1
 

 W5 1067

 Mashhad

 05:50

 ON TIME    4  AB6  2015- 3- 1
 

 I3 5254

 Tabriz

 06:00

 ON TIME    2  MD 83  2015- 3- 1
 

 PYA2354

 Ilam

 06:00

 ON TIME    4  AN74  2015- 3- 1
 

 Y9 7085

 Yazd

 06:10

 ON TIME    4  MD 83  2015- 3- 1
 

 IR 382

 Zahedan -Chabahar

 06:15

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 Y9 7055

 Kish

 06:20

 ON TIME    4  MD82  2015- 3- 1
 

 W5 1073

 Sirjan -Iran Shahr

 06:20

 ON TIME    4  BAE146  2015- 3- 1
 

 W5 1016

 Pars-Asaloyeh

 06:25

 ON TIME    4  AB6  2015- 3- 1
 

 EP 850

 Zahedan

 06:25

 ON TIME    4  F100  2015- 3- 1
 

 EP 840

 Ilam

 06:30

 ON TIME    4  F100  2015- 3- 1
 

 IR 407

 Bushehr

 06:30

 ON TIME    2  MD82  2015- 3- 1
 

 I3 5287

 Shiraz

 06:35

 ON TIME    2  MD83  2015- 3- 1
 

 IR 210

 Lavan

 06:35

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 EP 3788

 Shiraz

 06:35

 ON TIME    4  F100  2015- 3- 1
 

 NV 2570

 Shiraz -Siri

 06:40

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 W5 4550

 Khark

 06:40

 ON TIME    4  BAE146  2015- 3- 1
 

 IR 447

 Tabriz

 06:45

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 NV 2586

 Bahregan -Shiraz

 06:45

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 IR 220

 Isfahan

 07:00

 ON TIME    2  MD82  2015- 3- 1
 

 EP 820

 Pars-Asaloyeh

 07:00

 ON TIME    4  727  2015- 3- 1
 

 I3 5279

 Urmieh

 07:05

 ON TIME    2  A320  2015- 3- 1
 

 B9 984

 Shiraz

 07:05

 ON TIME    2  MD82  2015- 3- 1
 

 IR 202

 Isfahan -Jam

 07:10

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 W5 1089

 Shiraz

 07:20

 ON TIME    4  BAE146  2015- 3- 1
 

 ZV 4051

 Kish

 07:25

 ON TIME    4  A320  2015- 3- 1
 

 IR 322

 Shiraz

 07:25

 ON TIME    2  A320  2015- 3- 1
 

 IV 014

 Pars-Asaloyeh

 07:30

 ON TIME    4  MD83  2015- 3- 1
 

 QB 1212

 Ahwaz

 07:35

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 W5 1095

 Bandar Abbas

 07:45

 ON TIME    4  A310  2015- 3- 1
 

 EP 3776

 Shiraz

 07:50

 ON TIME    4  F100  2015- 3- 1
 

 JI 2829

 Kermanshah

 07:50

 ON TIME    2  A320  2015- 3- 1
 

 Y9 7093

 Pars-Asaloyeh

 08:05

 ON TIME    4  MD82  2015- 3- 1
 

 W5 1051

 Kerman

 08:10

 ON TIME    4  AB6  2015- 3- 1
 

 I3 5202

 Tabriz

 08:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 3- 1
 

 QB 1230

 Mahshahr

 08:20

 ON TIME    2  F100  2015- 3- 1
 

 Y9 7405

 Abadan

 08:20

 ON TIME    4  MD 83  2015- 3- 1
 

 W5 4585

 Qeshm

 08:30

 ON TIME    4  RJ100  2015- 3- 1
 

 B9 964

 Mashhad

 08:40

 ON TIME    2  MD82  2015- 3- 1
 

 EP 3780

 Shiraz

 08:50

 ON TIME    4  A320  2015- 3- 1


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه هتل پارس : مشهد  ، بلوار وکیل آباد ، ابتدای صیاد شیرازی ، هتل پارس  تلفن : 38689246   فکس : 
38689250

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.