امروز : شنبه 10 مرداد 1394 | 15 شوال 1436 | 2015 Aug 01
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 EP 608

 Mashhad

 05:00

 Check in now    4  727  2015- 8- 1
 

 ZV 4017

 Ahwaz

 05:05

 Check in now    1  MD 83  2015- 8- 1
 

 EP 3916

 Bushehr

 05:10

 Check in now    4  A320  2015- 8- 1
 

 Y9 7085

 Yazd

 05:15

 Check in now    1  MD82  2015- 8- 1
 

 EP 3704

 Yasooj

 05:15

 Check in now    4  ATR  2015- 8- 1
 

 QB 1280

 Isfahan

 05:35

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 IV 4348

 Shiraz

 05:40

 ON TIME    4  MD 83  2015- 8- 1
 

 EP 838

 Sanandaj

 05:45

 ON TIME    4  F100  2015- 8- 1
 

 W5 1085

 Zabol -Iran Shahr

 05:45

 ON TIME    4  BAE146  2015- 8- 1
 

 IR 407

 Bushehr

 05:55

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 IR 283

 Kermanshah

 06:00

 ON TIME    2  MD80  2015- 8- 1
 

 NV 2500

 Khark -Shiraz

 06:00

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 IR 411

 Ahwaz

 06:05

 ON TIME    2  MD80  2015- 8- 1
 

 IR 212

 Birjand -Mashhad

 06:05

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 QB 1279

 Khoy

 06:10

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 W5 1016

 Pars-Asaloyeh

 06:15

 ON TIME    4  AB6  2015- 8- 1
 

 Y9 7055

 Kish

 06:20

 ON TIME    1  MD82  2015- 8- 1
 

 I3 5254

 Tabriz

 06:20

 ON TIME    2  MD83  2015- 8- 1
 

 IR 382

 Zahedan -Chabahar

 06:25

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 EP 850

 Zahedan

 06:25

 ON TIME    4  727  2015- 8- 1
 

 EP 3776

 Shiraz

 06:30

 ON TIME    4  F100  2015- 8- 1
 

 I3 5279

 Urmieh

 06:30

 ON TIME    2  MD83  2015- 8- 1
 

 B9 956

 Ahwaz

 06:40

 ON TIME    2  MD82  2015- 8- 1
 

 EP 820

 Pars-Asaloyeh

 07:00

 ON TIME    4  727  2015- 8- 1
 

 ZV 4061

 Mahshahr

 07:05

 ON TIME    1  MD 83  2015- 8- 1
 

 W5 4550

 Khark

 07:05

 ON TIME    4  BAE146  2015- 8- 1
 

 IR 260

 Mashhad

 07:15

 ON TIME    2  A320  2015- 8- 1
 

 AK 1919

 Mashhad

 07:20

 ON TIME    4  A320  2015- 8- 1
 

 W5 4580

 Shahre Kord

 07:20

 ON TIME    4  RJ100  2015- 8- 1
 

 I3 5235

 Mashhad

 07:25

 ON TIME    2  A320  2015- 8- 1
 

 W5 1089

 Shiraz

 07:25

 ON TIME    4  BAE146  2015- 8- 1
 

 IV 014

 Pars-Asaloyeh

 07:30

 ON TIME    4  MD 83  2015- 8- 1
 

 QB 1212

 Ahwaz

 07:30

 ON TIME    2  F100  2015- 8- 1
 

 EP 3792

 Shiraz

 07:35

 ON TIME    4  F100  2015- 8- 1
 

 W5 1095

 Bandar Abbas

 07:45

 ON TIME    4  B747  2015- 8- 1
 

 B9 960

 Mashhad

 08:05

 ON TIME    2  MD82  2015- 8- 1
 

 I3 5202

 Tabriz

 08:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 8- 1
 

 W5 1051

 Kerman

 08:10

 ON TIME    4  AB3  2015- 8- 1
 

 IR 460

 Mashhad

 08:15

 ON TIME    2  MD80  2015- 8- 1
 

 B9 8072

 Mashhad

 08:45

 ON TIME    2  MD82  2015- 8- 1
 

 W5 1033

 Mashhad

 08:45

 ON TIME    4  A310  2015- 8- 1
 

 ZV 4091

 Mashhad

 08:50

 ON TIME    1  MD 83  2015- 8- 1
 

 IV 4318

 Ahwaz

 09:00

 ON TIME    4  MD 83  2015- 8- 1
 

 W5 1039

 Rafsanjan

 09:05

 ON TIME    4  BAE146  2015- 8- 1
 

 I3 5211

 Mashhad

 09:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 8- 1
 

 EP 628

 Gorgan

 09:15

 ON TIME    4  F100  2015- 8- 1
 

 Y9 7029

 Kish

 09:40

 ON TIME    1  MD 83  2015- 8- 1
 

 IR 495

 Ardabil

 09:45

 ON TIME    2  MD80  2015- 8- 1
 

 EP 3780

 Shiraz

 09:45

 ON TIME    4  A320  2015- 8- 1
 

 TA 6268

 Mashhad

 10:00

 ON TIME    4  MD88  2015- 8- 1


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه هتل پارس : مشهد  ، بلوار وکیل آباد ، ابتدای صیاد شیرازی ، هتل پارس  تلفن : 38689246   فکس : 
38689250

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.