امروز : شنبه 10 آبان 1393 | 8 محرم 1436 | 2014 Nov 01
محبوب کن - فیس نما
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 EP 838

 Sanandaj

 11:00

 Check in now  13:30  4  F100  2014-11- 1
 

 IR 222

 Isfahan

 11:20

 Boarding    2  MD82  2014-11- 1
 

 I3 5204

 Tabriz

 12:20

 Boarding    2  MD 83  2014-11- 1
 

 Y9 7053

 Kish

 12:45

 Check in now    4  MD82  2014-11- 1
 

 W5 4572

 Ilam

 12:45

 Boarding    4  RJ85  2014-11- 1
 

 B9 966

 Mashhad

 13:05

 Check in now    2  MD82  2014-11- 1
 

 EP 842

 Ilam

 13:20

 Check in now    4  F100  2014-11- 1
 

 IR 246

 Gorgan

 13:20

 Check in now    2  F100  2014-11- 1
 

 TA 6256

 Mashhad

 13:30

 Check in now    4  MD88  2014-11- 1
 

 W5 1087

 Shiraz

 13:35

 Check in now    4  A310  2014-11- 1
 

 W5 1043

 Kish

 13:45

 ON TIME    4  AB6  2014-11- 1
 

 QB 1244

 Kish

 13:55

 ON TIME    2  F100  2014-11- 1
 

 NV 2506

 Mahshahr

 14:00

 ON TIME    4  F100  2014-11- 1
 

 I3 5263

 Mashhad

 14:00

 ON TIME    2  A320  2014-11- 1
 

 EP 622

 Kermanshah

 14:10

 ON TIME    4  ATR  2014-11- 1
 

 ZV 4075

 Mashhad

 14:10

 ON TIME    4  MD 83  2014-11- 1
 

 Y9 7067

 Mashhad

 14:15

 ON TIME    4  MD82  2014-11- 1
 

 EP 816

 Bojnoord

 14:20

 ON TIME    4  F100  2014-11- 1
 

 W5 4579

 Qeshm

 14:20

 ON TIME    4  BAE146  2014-11- 1
 

 W5 1035

 Mashhad

 14:30

 ON TIME    4  AB6  2014-11- 1
 

 IR 460

 Mashhad

 14:40

 ON TIME    2  AB4  2014-11- 1
 

 W5 1018

 Pars-Asaloyeh

 14:45

 ON TIME    4  AB3  2014-11- 1
 

 W5 1049

 Birjand

 14:55

 ON TIME    4  BAE146  2014-11- 1
 

 JI 2806

 Mashhad

 15:15

 ON TIME    2  A320  2014-11- 1
 

 IR 466

 Mashhad

 15:20

 ON TIME    2  MD82  2014-11- 1
 

 IR 426

 Shiraz

 15:30

 ON TIME    2  F100  2014-11- 1
 

 IR 256

 Bandar Abbas

 15:50

 ON TIME    2  A320  2014-11- 1
 

 EP 822

 Pars-Asaloyeh

 16:00

 ON TIME    4  727  2014-11- 1
 

 I3 5223

 Shiraz

 16:00

 ON TIME    2  MD 83  2014-11- 1
 

 I3 5259

 Ahwaz

 16:00

 ON TIME    2  MD 83  2014-11- 1
 

 ZV 4073

 Mashhad

 16:05

 ON TIME    4  MD 83  2014-11- 1
 

 IR 392

 Isfahan -Bandar Abbas

 16:10

 Air line Delay  17:10  2  F100  2014-11- 1
 

 B9 914

 Abadan

 16:15

 ON TIME    2  MD82  2014-11- 1
 

 IR 265

 Abadan

 16:25

 ON TIME    2  MD82  2014-11- 1
 

 QB 1216

 Abadan

 16:30

 ON TIME    2  RJ100  2014-11- 1
 

 I3 5206

 Tabriz

 16:40

 ON TIME    2  MD 83  2014-11- 1
 

 ZV 4013

 Ahwaz

 17:00

 ON TIME    4  MD83  2014-11- 1
 

 IR 443

 Tabriz

 17:10

 ON TIME    2  F100  2014-11- 1
 

 W5 1079

 Kerman

 17:10

 ON TIME    4  BAE146  2014-11- 1
 

 Y9 7081

 Kish

 17:15

 ON TIME    4  MD82  2014-11- 1
 

 ZV 4071

 Kish

 17:30

 ON TIME    4  A320  2014-11- 1
 

 EP 844

 Rasht

 17:35

 ON TIME    4  F100  2014-11- 1
 

 IR 311

 Ahwaz

 17:40

 ON TIME    2  F100  2014-11- 1
 

 NV 2608

 Yazd

 18:00

 ON TIME    4  F100  2014-11- 1
 

 B9 964

 Mashhad

 18:05

 ON TIME    2  MD82  2014-11- 1
 

 EP 632

 Gorgan

 18:20

 ON TIME    4  ATR  2014-11- 1
 

 W5 1055

 Kerman

 18:20

 ON TIME    4  AB6  2014-11- 1
 

 NV 2612

 Ahwaz

 18:30

 ON TIME    4  F100  2014-11- 1
 

 TA 6261

 Kish

 18:45

 ON TIME    4  MD88  2014-11- 1
 

 QB 1242

 Qeshm

 18:55

 ON TIME    2  F100  2014-11- 1


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه دانشگاه فردوسی مشهد : بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه فردوسی  تلفن : 38832500   فکس : 38833003

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.