امروز : شنبه 03 آبان 1393 | 1 محرم 1436 | 2014 Oct 25
محبوب کن - فیس نما
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 IR 499

 Ardabil

 15:35

 Cancelled    2  F100  2014-10-25
 

 W5 1093

 Bandar Abbas

 17:35

 Taxi  17:53  4  AB3  2014-10-25
 

 ZV 4013

 Ahwaz

 17:50

 Taxi  17:58  4  MD83  2014-10-25
 

 IR 431

 Ahwaz

 17:55

 Gate Closed  17:51  2  AB4  2014-10-25
 

 B9 914

 Abadan

 17:55

 Check in now  18:55  2  MD82  2014-10-25
 

 I3 5277

 Urmieh

 18:00

 Boarding    2  MD 83  2014-10-25
 

 NV 2608

 Yazd

 18:00

 Wait For Announcement    4  F100  2014-10-25
 

 B9 964

 Mashhad

 18:05

 Boarding    2  MD82  2014-10-25
 

 W5 4579

 Qeshm

 18:10

 Boarding    4  BAE146  2014-10-25
 

 EP 3772

 Shiraz

 18:15

 Wait For Announcement    4  F100  2014-10-25
 

 Y9 7453

 Kish

 18:15

 Cancelled    4  MD 83  2014-10-25
 

 W5 1055

 Kerman

 18:20

 Boarding    4  AB6  2014-10-25
 

 IR 392

 Isfahan -Bandar Abbas

 18:20

 Air line Delay  19:30  2  F100  2014-10-25
 

 EP 858

 Urmieh

 18:25

 Check in now    4  F100  2014-10-25
 

 NV 2612

 Ahwaz

 18:30

 Check in now    4  F100  2014-10-25
 

 TA 6261

 Kish

 18:45

 Check in now    4  MD88  2014-10-25
 

 EP 632

 Gorgan

 19:10

 Check in now    4  ATR  2014-10-25
 

 IR 407

 Bushehr

 19:15

 Air line Delay  20:10  2  MD82  2014-10-25
 

 W5 1027

 Sari

 19:20

 Check in now    4  AB6  2014-10-25
 

 I3 5244

 Tabriz

 19:25

 Check in now    2  MD 83  2014-10-25
 

 ZV 4027

 Mashhad

 19:30

 ON TIME    4  MD 83  2014-10-25
 

 Y9 7031

 Ahwaz

 19:35

 ON TIME    4  MD82  2014-10-25
 

 JI 2842

 Shiraz

 19:45

 ON TIME    2  A320  2014-10-25
 

 IV 028

 Mashhad

 19:50

 ON TIME    4  MD83  2014-10-25
 

 IR 265

 Abadan

 19:55

 ON TIME    2  F100  2014-10-25
 

 W5 1010

 Kermanshah

 20:00

 ON TIME    4  RJ100  2014-10-25
 

 Y9 7025

 Kish

 20:05

 ON TIME    4  MD82  2014-10-25
 

 AK 1901

 Bushehr

 20:05

 Air line Delay  21:30  4  A320  2014-10-25
 

 W5 1081

 Mashhad

 20:30

 ON TIME    4  AB6  2014-10-25
 

 IV 018

 Ahwaz

 20:30

 ON TIME    4  MD83  2014-10-25
 

 QB 1288

 Isfahan

 20:40

 ON TIME    2  RJ100  2014-10-25
 

 NV 2618

 Ahwaz

 20:40

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 ZV 4001

 Mashhad

 20:45

 ON TIME    4  A320  2014-10-25
 

 ZV 4011

 Shiraz

 20:45

 ON TIME    4  MD 83  2014-10-25
 

 Y9 7029

 Kish

 21:00

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 I3 5208

 Tabriz

 21:00

 ON TIME    2  MD 83  2014-10-25
 

 EP 616

 Mashhad

 21:10

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 NV 2610

 Dezful

 21:30

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 QB 1236

 Shiraz

 21:45

 ON TIME    2  F100  2014-10-25
 

 I3 5213

 Mashhad

 22:00

 ON TIME    2  MD 83  2014-10-25
 

 NV 2614

 Ahwaz

 22:15

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 EP 3788

 Shiraz

 22:15

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 I3 5259

 Ahwaz

 22:25

 ON TIME    2  MD 83  2014-10-25
 

 W5 1037

 Mashhad

 22:50

 ON TIME    4  AB3  2014-10-25
 

 EP 626

 Kermanshah

 23:00

 ON TIME    4  F100  2014-10-25
 

 ZV 4075

 Mashhad

 23:05

 ON TIME    4  MD 83  2014-10-25
 

 I3 5248

 Tabriz

 23:35

 ON TIME    2  MD 83  2014-10-25
 

 W5 1053

 Kerman

 23:40

 ON TIME    4  AB6  2014-10-25
 

 TA 6254

 Mashhad

 23:45

 ON TIME    4  MD88  2014-10-25
 

 ZV 4017

 Ahwaz

 05:05

 ON TIME    4  MD 83  2014-10-26


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه دانشگاه فردوسی مشهد : بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه فردوسی  تلفن : 38832500   فکس : 38833003

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.