امروز : سه شنبه 09 تیر 1394 | 13 رمضان 1436 | 2015 Jun 30
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 I3 5279

 Urmieh

 05:00

 Check in now    2  MD83  2015- 6-30
 

 W5 1096

 Ahwaz

 05:00

 Check in now    4  AB6  2015- 6-30
 

 ZV 4017

 Ahwaz

 05:05

 Check in now    1  MD 83  2015- 6-30
 

 Y9 7085

 Yazd

 05:15

 ON TIME    1  MD82  2015- 6-30
 

 EP 840

 Ilam

 05:25

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30
 

 QB 1280

 Isfahan

 05:35

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 IV 4348

 Shiraz

 05:40

 ON TIME    4  MD 83  2015- 6-30
 

 EP 838

 Sanandaj

 05:45

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30
 

 IR 407

 Bushehr

 05:55

 ON TIME    2  MD80  2015- 6-30
 

 IR 204

 Ahwaz -Lavan

 06:00

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 IR 411

 Ahwaz

 06:05

 ON TIME    2  A320  2015- 6-30
 

 JI 2806

 Mashhad

 06:15

 ON TIME    2  A320  2015- 6-30
 

 W5 1016

 Pars-Asaloyeh

 06:15

 ON TIME    4  AB6  2015- 6-30
 

 I3 5254

 Tabriz

 06:20

 ON TIME    2  MD83  2015- 6-30
 

 Y9 7055

 Kish

 06:20

 ON TIME    1  MD82  2015- 6-30
 

 EP 850

 Zahedan

 06:25

 ON TIME    4  727  2015- 6-30
 

 IR 216

 Birjand

 06:25

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 EP 602

 Mashhad

 06:30

 ON TIME    4  727  2015- 6-30
 

 IR 382

 Zahedan -Chabahar

 06:35

 ON TIME    2  AB4  2015- 6-30
 

 EP 3776

 Shiraz

 06:35

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30
 

 NV 2504

 Khark-Shiraz -Isfahan

 06:40

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 IR 273

 Urmieh

 06:45

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 EP 820

 Pars-Asaloyeh

 07:00

 ON TIME    4  727  2015- 6-30
 

 EP 3792

 Shiraz

 07:00

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30
 

 QB 1230

 Mahshahr

 07:05

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 IR 326

 Larestan

 07:05

 ON TIME    2  MD80  2015- 6-30
 

 IR 260

 Mashhad

 07:10

 ON TIME    2  MD80  2015- 6-30
 

 I3 5287

 Shiraz

 07:15

 ON TIME    2  MD83  2015- 6-30
 

 W5 4580

 Shahre Kord

 07:20

 ON TIME    4  BAE146  2015- 6-30
 

 ZV 4051

 Kish

 07:25

 ON TIME    1  A320  2015- 6-30
 

 QB 1212

 Ahwaz

 07:30

 ON TIME    2  RJ100  2015- 6-30
 

 IV 014

 Pars-Asaloyeh

 07:30

 ON TIME    4  MD 83  2015- 6-30
 

 I3 5202

 Tabriz

 08:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 6-30
 

 W5 1051

 Kerman

 08:10

 ON TIME    4  AB6  2015- 6-30
 

 NV 2572

 Isfahan -Siri

 08:15

 ON TIME    2  F100  2015- 6-30
 

 Y9 7405

 Abadan

 08:20

 ON TIME    1  MD 83  2015- 6-30
 

 B9 956

 Ahwaz

 08:40

 ON TIME    2  MD82  2015- 6-30
 

 W5 1033

 Mashhad

 08:45

 ON TIME    4  A340  2015- 6-30
 

 TA 6295

 Isfahan

 08:50

 ON TIME    4  MD82  2015- 6-30
 

 EP 3780

 Shiraz

 09:05

 ON TIME    4  A320  2015- 6-30
 

 EP 816

 Bojnoord

 09:10

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30
 

 I3 5211

 Mashhad

 09:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 6-30
 

 EP 620

 Kermanshah

 09:20

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30
 

 ZV 4095

 Mashhad

 09:35

 ON TIME    1  A320  2015- 6-30
 

 I3 5233

 Mashhad

 09:40

 ON TIME    2  MD 83  2015- 6-30
 

 TA 6222

 Mashhad

 10:00

 ON TIME    4  MD88  2015- 6-30
 

 ZV 4075

 Mashhad

 10:15

 ON TIME    1  MD82  2015- 6-30
 

 IR 285

 Kermanshah

 10:25

 ON TIME    2  A320  2015- 6-30
 

 IR 495

 Ardabil

 10:45

 ON TIME    2  MD80  2015- 6-30
 

 EP 3772

 Shiraz

 10:45

 ON TIME    4  F100  2015- 6-30


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه هتل پارس : مشهد  ، بلوار وکیل آباد ، ابتدای صیاد شیرازی ، هتل پارس  تلفن : 38689246   فکس : 
38689250

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.