امروز : پنج شنبه 13 فروردین 1394 | 12 جمادي‌الثاني 1436 | 2015 Apr 02
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتیاطلاعات پرواز -فرودگاه تهران - مهرآباد - پروازهای خروجی

Air Line Flight No. Destination Schedule Time Status Estimate/Actual Time Terminal Aircraft Type Date
 

 QB 1230

 Mahshahr

 07:10

 START    2  F100  2015- 4- 2
 

 W5 1095

 Bandar Abbas

 07:15

 Taxi  07:28  4  747  2015- 4- 2
 

 QB 1212

 Ahwaz

 07:30

 Taxi  07:31  2  F100  2015- 4- 2
 

 JI 2818

 Kish

 08:00

 Boarding    2  A320  2015- 4- 2
 

 W5 4585

 Qeshm

 08:00

 Boarding    4  RJ100  2015- 4- 2
 

 AK 1917

 Mashhad

 08:05

 Check in now    4  A320  2015- 4- 2
 

 W5 1051

 Kerman

 08:10

 Check in now    4  AB6  2015- 4- 2
 

 W5 1002

 Khoram Abad

 08:15

 Check in now    4  BAE146  2015- 4- 2
 

 W5 4575

 Jiroft

 08:30

 Check in now    4  BAE146  2015- 4- 2
 

 W5 1033

 Mashhad

 08:45

 Check in now    4  AB6  2015- 4- 2
 

 PYA2354

 Mashhad

 08:55

 Check in now    4  AN74  2015- 4- 2
 

 EP 3792

 Shiraz

 09:05

 ON TIME    4  727  2015- 4- 2
 

 Y9 7425

 Kish

 09:10

 ON TIME    1  MD82  2015- 4- 2
 

 I3 5211

 Mashhad

 09:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 4- 2
 

 Y9 7069

 Mashhad

 09:30

 ON TIME    1  MD 83  2015- 4- 2
 

 ZV 4039

 Kish

 09:40

 ON TIME    1  MD82  2015- 4- 2
 

 B9 8099

 Qeshm

 09:45

 ON TIME    2  MD82  2015- 4- 2
 

 ZV 4041

 Mashhad

 09:50

 ON TIME    1  MD 83  2015- 4- 2
 

 EP 826

 Ramsar

 10:15

 ON TIME    4  ATR  2015- 4- 2
 

 IR 345

 Tabriz

 11:05

 ON TIME    2  F100  2015- 4- 2
 

 QB 1250

 Mashhad

 11:30

 ON TIME    2  F100  2015- 4- 2
 

 TA 6222

 Mashhad

 11:40

 ON TIME    4  RJ100  2015- 4- 2
 

 I3 5219

 Kish

 11:40

 ON TIME    2  MD 83  2015- 4- 2
 

 I3 5287

 Shiraz

 11:50

 ON TIME    2  MD 83  2015- 4- 2
 

 QB 1240

 Qeshm

 12:00

 ON TIME    2  RJ100  2015- 4- 2
 

 W5 1012

 Kermanshah

 12:30

 ON TIME    4  BAE146  2015- 4- 2
 

 W5 1087

 Shiraz

 12:40

 ON TIME    4  AB6  2015- 4- 2
 

 Y9 7053

 Kish

 12:45

 ON TIME    1  MD82  2015- 4- 2
 

 W5 1035

 Mashhad

 13:10

 ON TIME    4  747  2015- 4- 2
 

 IR 460

 Mashhad

 13:20

 ON TIME    2  A320  2015- 4- 2
 

 JI 2820

 Kish

 13:30

 ON TIME    2  A320  2015- 4- 2
 

 W5 4520

 Gachsaran

 13:30

 ON TIME    4  RJ100  2015- 4- 2
 

 EP 842

 Ilam

 13:30

 ON TIME    4  F100  2015- 4- 2
 

 W5 1043

 Kish

 13:45

 ON TIME    4  AB6  2015- 4- 2
 

 EP 3788

 Shiraz

 13:45

 ON TIME    4  F100  2015- 4- 2
 

 ZV 4027

 Mashhad

 13:50

 ON TIME    1  A320  2015- 4- 2
 

 Y9 7021

 Kish

 13:50

 ON TIME    1  MD 83  2015- 4- 2
 

 QB 1244

 Kish

 13:55

 ON TIME    2  RJ85  2015- 4- 2
 

 EP 630

 Gorgan

 14:05

 ON TIME    4  ATR  2015- 4- 2
 

 I3 5235

 Mashhad

 14:10

 ON TIME    2  MD 83  2015- 4- 2
 

 EP 832

 Ahwaz

 14:25

 ON TIME    4  727  2015- 4- 2
 

 Y9 7029

 Kish

 14:25

 ON TIME    1  MD82  2015- 4- 2
 

 IR 256

 Bandar Abbas

 14:30

 ON TIME    2  F100  2015- 4- 2
 

 IR 243

 Rasht

 14:35

 ON TIME    2  MD80  2015- 4- 2
 

 W5 4579

 Qeshm

 14:45

 ON TIME    4  RJ100  2015- 4- 2
 

 ZV 4003

 Kish

 14:55

 ON TIME    1  MD82  2015- 4- 2
 

 PYA2356

 Mashhad

 15:05

 ON TIME    4  AN74  2015- 4- 2
 

 TA 6263

 Kish

 15:05

 ON TIME    4  MD88  2015- 4- 2
 

 B9 8066

 Mashhad

 15:10

 ON TIME    2  MD82  2015- 4- 2
 

 ZV 4073

 Mashhad

 15:15

 ON TIME    1  MD82  2015- 4- 2


English version of Ati Tour & Travel Agency Website


تلفن مستقیم بخش وب سایت آتی : 38421197-051

   دفتر مرکزی : مشهد ، احمد آباد ، نبش ابوذر غفاری 8 ، پلاک  58    تلفن :  38431919 - 38808     فکس : 38402552

شعبه هتل پارس : مشهد  ، بلوار وکیل آباد ، ابتدای صیاد شیرازی ، هتل پارس  تلفن : 38689246   فکس : 
38689250

پرستو سیر تهران : خیابان شریعتی ، ابتدای سمیه ، پلاک 2  تلفن : 77535544    فکس : 77533154

 

طراحی ، اجرا و پشتیبانی توسط تاپ تراول، تمامی حقوق نشر و تقلید برای TopTravel.ir محفوظ میباشد.